Cập Nhật Tiến Độ Dự Án Vinhomes Star City Thanh Hóa

Cập Nhật Tiến Độ Dự Án Vinhomes Thanh Hóa

Cập Nhật Tiến Độ Dự Án Vinhomes Thanh Hóa

17:50 - 06/02/2018

Cập nhật tiến độ dự án Vinhomes Star City Thanh Hóa

Tiến độ thi công và hoàn thiện của dự án để các đại lý ntt để truyền thông cho KH như sau:
- hình ảnh thực tế thi công đã gửi cho các đại lý ntt và sẽ dc cập nhật vao ngay thu 5 hang tuần để các đại lý ntt

- phần thi công hạ tầng phục vụ bán hàng cho VH đợt 1 bắt đầu ngày 1/3 kết thúc 15/5. Dợt 2 bắt đầu 31/3 kết thúc 29/5. Đợt 3 bắt đầu 10/5 kết thúc 3/7:

* Đợt 1- thi cong 276 căn đợt 1 bắt đầu ngày 15/3/2018
ket thuc ngay 31/10/2018
- hoàn thiện hạ tầng cảnh quan( hàng rào, lát vỉa hè, xây trát, bồn cây cỏ...) bắt đầu ngày 25/9 kết thúc ngày 31/10
- nghiệm thu & bàn giao cho VH đợt 1. 276 căn + ha tang canh quan dự kiến 5/11/2018
- VH bàn giao cho KH dự kiến 31/12/2018
* Đợt 2- tiến độ thi công 436 căn đợt 2 bắt đầu 15/4 kết thúc 30/12/2018
- hoàn thiện hạ tầng cảnh quan... bắt đầu từ 10/10 kết thúc 30/12/2018
- nghiệm thu bàn giao cho VH đợt 2 436 căn+ hạ tầng cảnh quan dự kiến 4/1/2019
- VH bàn giao cho KH dự kiến 31/1/2019
* Đợt 3- tiến độ thi công 245 căn đợt 3 bắt đầu từ 30/5 kết thúc 24/1/2019
- hoàn thiện hạ tầng cảnh quan.... bât đầu từ 31/12 kết thúc 24/1/2019
- nghiệm thu và bàn giao cho VH đợt 3 245+ cảnh quan hạ tầng dự kiến 29/1/2019
- VH bàn giao cho KH dự kiến 31/3/2019

 Hình ảnh thực tế tại dự án: