Chính sách Đặt Cọc Khu Hoa Hồng Vinhomes Star City Thanh Hóa t4/2018

Chính sách Đặt Cọc Khu Hoa Hồng Vinhomes Star City Thanh Hóa t4/2018

Chính sách Đặt Cọc Khu Hoa Hồng Vinhomes Star City Thanh Hóa t4/2018

13:48 - 16/04/2018

Cập nhật chính sách đặt cọc khu Hoa Hồng Dự án Vinhomes Star City Thanh Hóa tháng 4/2018. Có nhiều điểm mới và không phải khách hàng nào cũng hiểu được hết. Để được chi ván chi tiết, quý anh chị gọi Hotline: 0962 550 888

CSBH Khu Hoa Hồng Vinhomes Star City Thanh Hóa (mô phỏng)
Chính Sách Bán Hàng Khu Hoa Hồng Vinhomes Star City Thanh Hóa (mô phỏng)
Chính Sách Bán Hàng Khu Hoa Hồng Vinhomes Star City Thanh Hóa t4/2018
Cập Nhật CSBH Khu Hoa Hồng Vinhomes Star City Thanh Hóa Ngày 27/4/2018
CSBH Khu Hoa Hồng Đợt 2 Vinhomes Star City Thanh Hóa tháng 5/2018

CHÍNH SÁCH ĐẶT CỌC

KHU HOA HỒNG - DỰ ÁN VINHOMES STAR CITY

----- Tháng 04/2018 -----

  1. QUY ĐỊNH CHUNG:
    1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 16/04/2018 cho đến khi có chính sách mới thay thế.
    2. Đối tƣợng áp dụng: Khách hàng đặt cọc đăng ký chọn mua Biệt thự/ Liền kề/ Liền kề nhà vườn/ Shophouse ( h ) i Khu Hoa hồng - Dự n inhome Ci .

 

II. TIẾN ĐỘ ĐẶT CỌC

 

Tiến độ VBTT

Thanh toán

Lần 1: Khi ký Văn bản thỏa thuận (VBTT)

(Tháng 04/2018)

300.000.000 đồng/căn

Lần 2: 10 ngày kể từ khi đặt cọc và ký VBTT

15% giá bán h (chư gồm VAT)

(đã b o gồm lần 1)

Lần 3: 40 ngày kể từ ngày ký VBTT

10% giá bán h (chư gồm VAT)

 

  • THỦ TỤ KÝ VĂN BẢN THỎA THUẬN

 

THỦ TỤC

THỜI GIAN

Ký ăn bản thỏa thuận

T i thời điểm đặt cọc 300.000.000 đồng/căn

Th nh lý ăn bản thỏa thuận v ký HĐMB với CĐT

 

Dự kiến tháng 06/2018

 

 

  1. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU THANH TOÁN SỚM

 

 Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng vay vốn lên tới 45% giá bán Nhà  (chƣa  gồm VAT), VinEstate hỗ trợ lãi suất (HTLS) lên tới 45% giá bán Nhà (chƣa gồm VAT)

 

  1. Chính sách

 

CHÍNH SÁCH

CHI TI  T

Mức dư nợ vay

Lên tới 45% giá bán Nhà (chư gồm VAT)

Mức dư nợ được Vinhomes HTLS

Lên tới 45% giá bán Nhà (chư gồm VAT)

Lãi suất và thời gian hỗ trợ vay vốn

LS 0% kể ừ ng giải ngân đến ngày hoàn trả

tiền đặt cọc

Ân h n nợ gốc (kể từ ngày giải ngân đầu tiên

của ngân hàng)

T ong ố hời gi n HT  

Phí trả nợ ước h n trong thời gian HTLS

0%

 

  1. Tiến độ giải ngân

 

 

Tiến độ

Tiến độ đặt cọc dành cho khách hàng VVNH

KH giải ngân

Ngân hàng

giải ngân

Hỗ trợ của VinEstate

Lần 1: Khi ký VBTT

300.000.000 đồng/căn

 

 

 

Lần 2: 10 ngày kể từ khi đặt cọc và ký VBTT

15%   giá   bán    h (chư gồm VAT)

(đã b o gồm lần 1)

 

 

 

Lần 3: 40 ngày kể từ ngày ký VBTT

 

10% giá bán h (chư gồm VAT)

 

 

 

 

Lần 4: Trong vòng 15 ngày kể từ đợt thanh toán lần 3

 

 

 

45% giá bán

 h (chư gồm VAT)

VinEstate sẽ trả LS cho khoản đặt cọc bổ sung và thanh toán sớm cho khách hàng = Lãi suất trả ngân hàng cho khoản vay + 3% VinEstate sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trên

khoản lãi cọc (*)

(*): VinEstate sẽ tự động trích khoản tiền lãi cọc củ kh ch h ng để trả lãi cho ngân hàng định kỳ từ thời điểm giải ngân đến thời điểm hoàn trả tiền đặt cọc. Khách hàng sẽ được  hư ng phần chênh lệch giữa khoản tiền lãi cọc (sau khi khấu trừ thuế TNCN) do thanh  toán sớm và phần lãi phải trả cho ngân hàng. Phần lãi được hư   ng chênh sẽ được ho  n   l i cho kh ch b ng h nh hức b ừ v o gi ị phải h nh o n iếp heo củ KH.

VinEstate sẽ tự động chuyển tiền cọc kh ch h ng đã h nh o n heo BTT ng h nh

 o  n cho HĐMB ng    khi kh  ch h  ng ký  h  nh lý    BTT với VinEstate v   ký HĐMB với CĐT

     : gi ng n n ẽ k ông đ ợc chuyển n ợng VBTT

  ong gi i đoạn đ ợc HTLS của VinEstate.

V.      H NH S H ƢU ĐÃI TH NH TO N SỚM BẰNG VỐN TỰ CÓ

Khách hàng có nhu cầu thanh toán trƣớc hạn lên tới 100 giá bán Nhà (không gồm VAT) b  ng vốn tự có sẽ được hư  ng mức lãi suấ  ương đương 9.5% / năm  ên khoản   tiền và số ngày h nh o n ước h n, trừ khi có thỏa thuận khác (Mức lãi suất này có thể

     đổi mà không cần b  o     ớc). Khoản tiền này sẽ được VinEstate hoàn l  i cho khách   h  ng   khi kh  ch h  ng ký HĐMB với CĐT. Kh  ch h  ng c   nhân chịu thuế TNCN cho    phần lãi này.

 

 Lƣu ý: Đối với kh ch h ng l người nước ngoài chỉ được h nh o n ước h n b ng vốn

 ự c   đến 70% giá bán Nhà   (không gồm   AT) v   được nhận mức lãi   â   ương đương 9.5 /năm trên khoản tiền thanh toán và số tiền h  nh  o  n  ước h  n (Mức lãi suất  này có thể      đổi mà không cần  b  o      ớc). Khoản  tiền  này sẽ  được  VinEstate  hoàn l  i cho kh  ch h  ng   khi kh  ch h  ng ký HĐMB với CĐT. Khách hàng cá nhân chịu thuế TNCN  cho phần lãi này.